Általános szerződési feltételek

Bevezető 

Ezen leírásba foglaltak szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel létrejövő jogviszonyunkban Általános Szerződési Feltételnek minősülnek, amelyek egyedi szerződés nélkül eltérő rendelkezések híján minden szerződésünkre vonatkoznak.
 
AzE-ZENEBOLT Kft. törekszik arra, hogy internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Cégünk nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

Jogok és feltételek

Az alábbi Általános Feltételek - a továbbiakban: Feltételek - a cikkeink internetes webáruházban-ban történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. Annak érdekében, hogy a webáruházunkban található cikkek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat.

A jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vásárló és a Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit, Jelen Feltételek határozzák meg továbbá az Eladó mint a webáruházat üzemeltető cég, weboldal üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét.

A Vásárló a webáruházunkban-ban a képernyőjén megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket.

Az Eladó jogosult a jelen Feltételekben rögzített általános feltételektől eltérő kikötéseket az adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak változása vagy bármely más okból) bármikor, a Vevőnek küldött értesítés nélkül módosítsa. A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos Feltételek szerint történik. Ezért arra kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha webáruházunkat a korábbiakban már használta.   
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy webhelyünk weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a cégünk nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.
 
A szerződés létrejötte  
 
Webáruházunk használata során nem jön létre jogviszony a Vevők és az E-Zenebolt Kft között.

A webáruházban-ban leadott megrendelést a megrendelés kézhezvételének elektronikus levélben történő visszaigazolásakor az Eladó megkapja. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt Termék nincs készletében.  

A termék ára, árváltozás, fizetés

A termék ára a termék listában a termék alatt vagy a termék mellett szereplő ár. Amennyiben a termék nincs raktáron ezt az eladó a termék alatt vagy a termék mellett RENDELÉSRE szöveg kiírásával jelzi. Ebben az esetben az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a rendelés teljesítése előt elektronikus levélben vagy telefonon a vevőt tájékoztassa az új árról, amelyen teljesíteni tud. A vevőnek ebben az esetben joga elállni a vásárlástól.

Az eladó a rendelést visszaigazoló elektronikus levélben arra tényre, hogy a raktáron nem lévő termékeknél az ár tájékoztató jellegű szöveges tájékoztatással hívja fel a vevő figyelmét. Ettől függetlenül az új árról köteles a szállítás előtt tájékoztatni a vevőt elektronikus levélben. A vevőnek joga visszautasítani az új árat és elállni a vásárlástól.

Amennyiben a vevő a fentiek ellenére az előre utalás fizetési módot választotta, de eláll a vásárlástól az eladó a vevő részére 8 napon belül visszautalja az előre átutalt előleget. Ezen túlmenően az eladónak ilyen típusú ügylet kapcsán további kártérítési felelőssége nincsen.

Szállítási feltételek 

A webáruházban-ban megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 1 hét amennyiben a termék raktáron van . (amely határidőbe a megrendelés elküldésének napja nem számít be). A vásárló az általa - a regisztráció során megadott mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását ill. bolti átvételét nem tudják a megadott szállítási határidőn belül biztosítani. A raktáron nem lévő termékek esetén az eladó külön értesíti a vevőt a várható szállítási határidőről.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a webáruházban-ban megrendelt terméket az Eladótól átvette. A Vevő az eladó üzlethelyiségében is átveheti a terméket ha bolti átvételt választ.

Az Eladó a Vevővel történő szerződéskötéskor adja át a jogszabályok által előírt dokumentumokat és tájékozatókat, a termék Jótállási jegyét és a számlát.   

A szállítási költségek meghatározása és a kapcsolódó technikai feltételek ezen a linken olvashatók: http://www.ezenebolt.hu/portal/hu/shop/deliveryInfo 


 

A felelősség korlátozása  
 
Az E-Zenebolt Kft. nem vállal felelősséget az IShop weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.

A jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jognak a károkozás időpontjában hatályban levő, eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki.

Az Eladó ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések keretei között - nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a Termék vételárának összegében korlátozott.  

A termék visszaszolgáltatása  
 
A jogszabályban foglaltak szerint a vevő a terméket az átvételtől számított 14 munkanapon belül a sértetlen árut eredeti csomagolásban visszaküldheti indoklás nélkül és kérheti a vételár visszafizetését. A visszaküldés költsége a vevőt terheli.
 
Egyéb feltételek 

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
 
Szerzői jog

Az e-Zenebolt Kft. weboldalai, az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jog hatályába tartoznak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az  e-Zenebolt Kft. csak erre vonatkozó engedélyével történhet.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az e-Zenebolt Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.