• Zongorakíséret a Z.14284 Bariton-ABC kötethez.
 • A bariton (euphonium) a rézfúvós zenekarok fontos alaphangszere. Fúvástechnikája azonos a harsonáéval és a tubáéval, de tartása és technikai kezelése könnyebb, így mintegy azok előképző hangszereként, már 8-10 éves kortól tanulható. A kötet a kezdetektől, először légzőgyakorlatokkal, ajak- és fúvókagyakorlatokkal, azután pedig nehézségi sorrendbe állított, egyre bővülő hangterjedelmű mindennapi gyakorlatokkal, skálákkal, etűdökkel, népdalokkal és előadási darabokkal vezeti be a növendéket a bariton-játék művészetébe. A szöveges instrukciók három nyelven, angolul, németül és magyarul is olvashatók.
Bruttó ár: 600 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Magyar-némeg nyelvű oktató anyag.
Bruttó ár: 950 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Tartalomjegyzék:
 • Tizenhatod értékek
 • Triolaértékek
 • Szinkópák
 • Előadási darabok: Hajdu Mihály: Scherzino kürtre és zongorára, Szervánszky Endre: Kis szvit kürtre és zongorára, Székely Endre: Szonatina kürte és zongorára
Bruttó ár: 1 200 Ft
 • Eb tenor (alt) kürt oktató kotta.
 • A kiadó átfogó módszertani sorozata a legmodernebb számítástechnikai eszközöket is igénybe veszi: CD és DVD mellékletei a könyvek gyakorlatait és különböző hasznos szoftvereket tartalmaznak a gyakorlatok írásához és eljátszásához. A vezérkönyvek egyes köteteihez tanári kézikönyv (CD és DVD ROM-mal) és külön zongorakíséret kapcsolódik; a növendékek számára hangszeres gyakorló füzetek készültek, egy-egy CD-vel..
Bruttó ár: 2 060 Ft
 • Partitúra és szólamok-három trombitára, két harsonára és tubára.
Bruttó ár: 2 200 Ft
Bruttó ár: 2 450 Ft
Bruttó ár: 2 450 Ft
Bruttó ár: 2 550 Ft
 • A kiadó átfogó módszertani sorozata a legmodernebb számítástechnikai eszközöket is igénybe veszi: CD és DVD mellékletei a könyvek gyakorlatait és különböző hasznos szoftvereket tartalmaznak a gyakorlatok írásához és eljátszásához. A vezérkönyvek egyes köteteihez tanári kézikönyv (CD és DVD ROM-mal) és külön zongorakíséret kapcsolódik; a növendékek számára hangszeres gyakorló füzetek készültek, egy-egy CD-vel.
Bruttó ár: 2 570 Ft
 • A Window of the Past
 • Double Trouble
 • A film két betétdalának szóló kürtre átdolgozott változatát tartalmazza a kötet, zongorakísérettel, CD mellékleten is.
Bruttó ár: 2 700 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány
 • A sokoldalúan használható kötetben a zeneirodalom legkülönbözőbb korszakaiból való, mély rézfúvókon jól hangzó művek kaptak helyet, Steiner Ferencnek, a Zeneakadémia nagy tapasztalatú professzorának átiratában. A szerzők között találjuk Michael Praetorius-t éppúgy, mint Bachot, Webert, Glinkát vagy Bogár Istvánt. A zongorakíséretes partitúrához egy basszuskulcsos (harsona-, bariton- és tuba-), illetve egy violinkulcsos (tenorkürt-) szólam tartozik. A kötetben a művek nehézségi sorrendben követik egymást.
 • Tartalomjegyzék: Ismeretlen szerző: Ariette, Praetorius: Bransle de la Royne, C.P.E.Bach: Dal, Kabalevsky: Éjjel a folyón, Foster: Old Folks at Home, Glinka: Dal, Bogár: Népdal-kaláka, Chédeville: Gavotte, Haussmann: Alla desca Szerdahelyi József (?): Magasan repül a daru, Bogár István, Steiner Ferenc: Katonainduló, Burlesca, Polka, Schumann: Hazatérő vidám földműves, Vanhal: Szonatina, Küffner: Ländler, Polka, Haydn: Német tánc, Menüett, Corelli: Largo, Mozart: Német tánc, Telemann: Menüett, Bononcini: Rondo, J.S.Bach: Menüett, Részlet a Parasztkantátából, Händel: Gavotte, Bogár István: Három karakter - Dal, Tánc,Kergetőzés, Weber: Keringő, Járdányi Pál: Magyar tánc
Bruttó ár: 2 800 Ft
 • Tartalomjegyzék: Brodszky Ferenc: Gólyanóta, Holdvilágnál, Francia bölcsődal, Békanóta, Ismeretlen szerző: Régi német tánc, Tchaikovsky: Orosz népdal, Régi francia dal, Nagy Olivér: Szüreti mulatság, Chorea Hungarica - Codex Vietorisz (cca1680), Ballo Ongaro - Codex Kánoni (cca 1670), Lully, Jean-Baptiste: Andantino, Ária, Branle, Negri: Spagnoletto, Pergolesi: Dal, Szénakaszálás (Orosz népdal), Ária, Sugár Rezső: Az árgyélus kismadár, Bourrée (La Borde gyűjtemény Paris, 1780), Régi magyar táncok - Soproni Virginal Kodex (1689) Daquin: Rigaudon, Purcell: Rigaudon, Induló, Schubert: Bölcsődal, Bengráf József: Magyar tánc, L. Mozart: Trombitaszó, Schumann: Katonainduló, Ismeretlen szerző: Hornpipe, W.A. Mozart: Choral, J.S. Bach: Menuett, Choral,Corelli: Gavotta, Exaudet, J.: Menuett, Giordani:Arietta, Rimsky-Korsakov: Mazurka, Bogár István: Bagatell, Hidas Frigyes: 6 könnyű előadási darab
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
Bruttó ár: 2 900 Ft
 • Oktató kotta kürtön és Eb szoprán kornetten játszani tanulók részére, zongora kísérettel.
Bruttó ár: 3 100 Ft