• Szerkesztette Máriássy István, Kuszing János
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Tartalomjegyzék
 • 1. Franck, Melchior: Három tánc
 • 2. Staden, Johann: Couranta
 • 3. Telemann, Georg Philipp: (Aria)
 • 4. Telemann, Georg Philipp: (Gigue)
 • 5. Stamitz, Carl: Rondo
 • 6. Beethoven, Ludwig van: Polonaise
 • 7. Franck, César: PiŔce
 • 8. Liadov, Anatoly: Pastorale
 • 9. Bogár István: Kis rondó
 • 10. Hajdu Mihály: Preludio
 • 11. Hajdu Mihály: Burlesca
 • 12. Sugár Rezső: Dal
 • 13. Sugár Rezső: Kis tánc
Bruttó ár: 550 Ft
 • Átírta Balassa György
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
Bruttó ár: 950 Ft
 • klarinétra és zongorára
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
Bruttó ár: 1 200 Ft
 • "A 15 bagatell első darabjai Kovács Béla kérésére készültek. Klarinétiskolájához kért olyan apró darabokat, amelyek a 80-as évek jellegzetes notációs újításait (ütemvonal nélküli zenei folyamatokat, aszimmetrikus ismétlődéseket, a szabad ritmikai lejegyzés különböző lehetőségeit stb.) ismerteti meg a növendékkel. A továbbiakban is érdekelt a feladat, és először tizenkettőre, majd tizenötre egészítettem ki a darabok számát úgy, hogy a növendék az alsó foktól a középfokig találjon bennük játszani valót. A darabok tehát a növendék tudásszintjétől függően tételenként, tetszőleges sorrendben is előadhatók." (Kocsár Miklós).
Bruttó ár: 1 200 Ft
 • A nemrég elhunyt Kocsis Zoltánban nem csupán a fenomenális zongoraművészt, de a 'zenei polihisztort' is gyászolja az utókor: kivételes tehetségéből organikusan fakadt zeneszerzői, karmesteri, közreadói s nem utolsósorban hangszerelői és átirat-készítői tevékenysége is. Utóbbiak révén mintegy másfélszáz művel gazdagította a szimfonikus, kamara-, dal- és zongorairodalmat. Szívesen adaptálta a 20. század fordulójának zenéjét, amint ezt Richard Strauss-, Ravel-, Rahmanyinov-, Enescu- és főként Debussy-átiratai is mutatják (közülük többet kiadónk is forgalmaz).
 • 'Debussynél (...) mindig érdekeltek azok a művek, amelyekben a zongorán túlnyúló le-hetőségeket, hangszerelési lehetőségeket fedeztem fel. Ahogy Liszt esetében sokszor fölis-merhető, hogy bizonyos művek a publikálhatóság kedvéért íródtak zongorára, ugyanígy De-bussynél, főleg a dalkíséretek esetében gyakran észrevehető, hogy azok valójában túlnyúlnak a zongora lehetőségein' - nyilatkozta egy interjúban. Talán ez a felismerés késztette arra is, hogy Debussy Valse romantique című (1890) népszerű zongoraművét átdolgozza - ezúttal klarinétra és zongorára. Az átirat remekül kiemeli az eredeti keringő-kompozíció érzékeny, szinte behízelgő dallamosságát, emellett egy jól játszható, hálás előadási darabbal gazdagítja a klarinétosok repertoárját.
Bruttó ár: 1 500 Ft
 • klarinétra és zongorára
 • Liszt születésének 100 évfordulójára
 • Dubrovay László sorai Lisztről és a most megjelent darabról: 'Liszt Ferenc volt számomra a legfontosabb zeneszerző ifjúságom éveiben, zongoristaként igensok művét játszottam. Csodáltam mint újítót, aki a hangszer játéktechnikáját olyan módon gazdagította, amelyhez fogható nem történt a zongorairodalomban. Később alkotó géniusza kápráztatott el, amint a jövő számára új utakat mutatott. Művei az impresszionizmus, az expresszionizmus, a 20. századi folklorizmus, a dodekafon gondolkodás kialakulásának előkészítői. Újításai mindig a szellemi megújhodás materiális megvalósulásai. Magyar rapszódiám Liszt rapszódiáinak 'Lassú - Friss', egytételes formai koncepcióját követi.' (A partitúra száma: 14721, a szólamok zenekari kölcsönanyagként rendelhetők meg.).
Bruttó ár: 1 900 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • A Klarinétozni tanulok kezdők számára készült két füzet ( Z. 12282 és Z. 13291), az első 3-4 tanév anyagát tartalmazzák. Több okból kerültem az anyag évfolyam szerinti felosztását. Egyrészt, a tanuló előrehaladását tehetsége, szorgalma, életkora és zenei előképzettsége határozza meg, így a szigorúan beosztott tananyag egyes esetekben túl kevésnek bizonyulna, vagy megoldhatatlan feladatot jelentene. Másrészt, ily módon könnyebben elérhető, hogy a mennyiség helyett a minőség kerüljön előtérbe”' (Kovács Béla).
Bruttó ár: 2 200 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • 'A Klarinétozni tanulok kezdők számára készült két füzet ( Z. 12282 és Z. 13291), az első 3-4 tanév anyagát tartalmazzák. Több okból kerültem az anyag évfolyam szerinti felosztását. Egyrészt, a tanuló előrehaladását tehetsége, szorgalma, életkora és zenei előképzettsége határozza meg, így a szigorúan beosztott tananyag egyes esetekben túl kevésnek bizonyulna, vagy megoldhatatlan feladatot jelentene. Másrészt, ily módon könnyebben elérhető, hogy a mennyiség helyett a minőség kerüljön előtérbe”' (Kovács Béla).
Bruttó ár: 2 300 Ft
 • Válogatta és közreadja Perényi Éva
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Kifejezetten zeneiskolások számára készült válogatás a klarinét, illetve más hangszerek etűd-irodalmából. Már az első tanév második felétől használható, és végigkísérheti a tanulás első öt évét. A közreadó-szekesztőt, Perényi Évát elsősorban zenei szempontok vezették: a kötet sok olyan szemelvényt tartalmaz a zeneirodalom legkülönfélébb korszakaiból, amely etűdként is jól használható. A kötet további értéke, hogy anyagában nincs átfedés a nemzetközi forgalomban általában kapható, ismert etűd-sorozatokkal, valamint, hogy számos, etűdként is kiváló barokk darab is szerepel benne. .
Bruttó ár: 2 700 Ft
 • Szerkesztette Kuszing János
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Tartalomjegyzék
 • 1. Gervaise, Claude: Allemande
 • 2. Károlyi Pál: Koráldallam a äLinusö-féle gyűjteményből
 • 3. Károlyi Pál: Régi magyar tánc a äLinusö-féle gyűjteményből
 • 4. Fischer, Johann Caspar Ferdinand: Menüett
 • 5. Marchand, L.: Menüett
 • 6. Bach, Johann Sebastian: Musette
 • 7. Bach, Johann Sebastian: Részlet a Parasztkantátából
 • 8. Händel, Georg Friedrich: Adagio
 • 9. Rameau, Jean-Philippe: Menüett
 • 10. Mozart, Wolfgang Amadeus: Románc
 • K Anh. 229
 • 11. Mozart, Wolfgang Amadeus: Menüett
 • K Anh. 229
 • 12. Schubert, Franz: Keringő
 • 13. Schubert, Franz: Német tánc
 • 14. Schumann, Robert: Scheherezade
 • 15. Károlyi Pál: Arioso
 • 16. Károlyi Pál: Két darab régi stílusban
 • 17. Mező Imre: Scherzettino
 • 18. Sári József: Három darab
 • 19. Szokolay Sándor: Kis szvit
 • 20. Dubrovay László: Suite
Bruttó ár: 2 800 Ft
 • Contents: Adagio (Mozart) •
 • Adagio (Wagner) •
 • Bagatelle (Beethoven) •
 • Fantasy Piece (Schumann) •
 • Gigue (Mozart) •
 • Intermezzo (Brahms) •
 • Lasciate Mi Morire (Monteverdi) •
 • Menuet (Schubert) •
 • Pastorale (Bach) •
 • Sonata in G (Marcello) •
 • Three Folk Songs (Bartók) •
 • Valse Triste (Gliere) •
 • Vocalise (Rachmaninoff).
Bruttó ár: 2 860 Ft