• Zongorakíséret a Z.14284 Bariton-ABC kötethez.
 • A bariton (euphonium) a rézfúvós zenekarok fontos alaphangszere. Fúvástechnikája azonos a harsonáéval és a tubáéval, de tartása és technikai kezelése könnyebb, így mintegy azok előképző hangszereként, már 8-10 éves kortól tanulható. A kötet a kezdetektől, először légzőgyakorlatokkal, ajak- és fúvókagyakorlatokkal, azután pedig nehézségi sorrendbe állított, egyre bővülő hangterjedelmű mindennapi gyakorlatokkal, skálákkal, etűdökkel, népdalokkal és előadási darabokkal vezeti be a növendéket a bariton-játék művészetébe. A szöveges instrukciók három nyelven, angolul, németül és magyarul is olvashatók.
Bruttó ár: 600 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Magyar-némeg nyelvű oktató anyag.
Bruttó ár: 950 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Tartalomjegyzék:
 • Tizenhatod értékek
 • Triolaértékek
 • Szinkópák
 • Előadási darabok: Hajdu Mihály: Scherzino kürtre és zongorára, Szervánszky Endre: Kis szvit kürtre és zongorára, Székely Endre: Szonatina kürte és zongorára
Bruttó ár: 1 200 Ft
 • Partitúra és szólamok-három trombitára, két harsonára és tubára.
Bruttó ár: 2 200 Ft
Bruttó ár: 2 450 Ft
Bruttó ár: 2 550 Ft
 • A Window of the Past
 • Double Trouble
 • A film két betétdalának szóló kürtre átdolgozott változatát tartalmazza a kötet, zongorakísérettel, CD mellékleten is.
Bruttó ár: 2 690 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány
 • A sokoldalúan használható kötetben a zeneirodalom legkülönbözőbb korszakaiból való, mély rézfúvókon jól hangzó művek kaptak helyet, Steiner Ferencnek, a Zeneakadémia nagy tapasztalatú professzorának átiratában. A szerzők között találjuk Michael Praetorius-t éppúgy, mint Bachot, Webert, Glinkát vagy Bogár Istvánt. A zongorakíséretes partitúrához egy basszuskulcsos (harsona-, bariton- és tuba-), illetve egy violinkulcsos (tenorkürt-) szólam tartozik. A kötetben a művek nehézségi sorrendben követik egymást.
 • Tartalomjegyzék: Ismeretlen szerző: Ariette, Praetorius: Bransle de la Royne, C.P.E.Bach: Dal, Kabalevsky: Éjjel a folyón, Foster: Old Folks at Home, Glinka: Dal, Bogár: Népdal-kaláka, Chédeville: Gavotte, Haussmann: Alla desca Szerdahelyi József (?): Magasan repül a daru, Bogár István, Steiner Ferenc: Katonainduló, Burlesca, Polka, Schumann: Hazatérő vidám földműves, Vanhal: Szonatina, Küffner: Ländler, Polka, Haydn: Német tánc, Menüett, Corelli: Largo, Mozart: Német tánc, Telemann: Menüett, Bononcini: Rondo, J.S.Bach: Menüett, Részlet a Parasztkantátából, Händel: Gavotte, Bogár István: Három karakter - Dal, Tánc,Kergetőzés, Weber: Keringő, Járdányi Pál: Magyar tánc
Bruttó ár: 2 800 Ft
 • Tartalomjegyzék: Brodszky Ferenc: Gólyanóta, Holdvilágnál, Francia bölcsődal, Békanóta, Ismeretlen szerző: Régi német tánc, Tchaikovsky: Orosz népdal, Régi francia dal, Nagy Olivér: Szüreti mulatság, Chorea Hungarica - Codex Vietorisz (cca1680), Ballo Ongaro - Codex Kánoni (cca 1670), Lully, Jean-Baptiste: Andantino, Ária, Branle, Negri: Spagnoletto, Pergolesi: Dal, Szénakaszálás (Orosz népdal), Ária, Sugár Rezső: Az árgyélus kismadár, Bourrée (La Borde gyűjtemény Paris, 1780), Régi magyar táncok - Soproni Virginal Kodex (1689) Daquin: Rigaudon, Purcell: Rigaudon, Induló, Schubert: Bölcsődal, Bengráf József: Magyar tánc, L. Mozart: Trombitaszó, Schumann: Katonainduló, Ismeretlen szerző: Hornpipe, W.A. Mozart: Choral, J.S. Bach: Menuett, Choral,Corelli: Gavotta, Exaudet, J.: Menuett, Giordani:Arietta, Rimsky-Korsakov: Mazurka, Bogár István: Bagatell, Hidas Frigyes: 6 könnyű előadási darab
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
Bruttó ár: 2 900 Ft
Bruttó ár: 3 250 Ft
 • This collection is full of heartwarming melodies loved by all, from classic folk songs to hymns and classical works. In addition to the single titles, there are three medleys and two suites. The included CD has both demonstration tracks featuring real instrument recordings and fully orchestrated play along tracks. Titles include: Ges Bambino (The Infant Jesus) O Holy Night Lo, How a Rose E'er Blooming and more. This collection features several special medleys: Carol Medley Angels Medley Manger Medley Celebration Medley and more
Bruttó ár: 3 450 Ft
 • The Chamber Of Secrets
 • Dobby The House Elf
 • Family Portrait
 • Fawkes The Phoenix
 • Gilderoy Lockhart
 • Harry's Wondrous World Hedwig's Theme
 • Moaning Myrtle
 • Nimbus 2000
Bruttó ár: 3 450 Ft
Bruttó ár: 3 860 Ft