• Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
Bruttó ár: 1 400 Ft
 • Közreadta Szeszler Tibor, Székely Endre
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Tartalomjegyzék
 • 1. Rameau, Jean-Philippe – Székely Endre: Menuet
 • 2. Händel, Georg Friedrich – Székely Endre: Menuet
 • 3. Händel, Georg Friedrich – Székely Endre: Gigue
 • 4. Händel, Georg Friedrich – Székely Endre: Fuga
 • 5. Bach, Johann Sebastian: Menuet
 • 6. Pergolesi, Giovanni Battista – Székely Endre: Allegro
 • 7. Mozart, Leopold – Szeszler Tibor: Anglaise
 • 8. Mozart, Leopold – Szeszler Tibor: Burlesque
 • 9. Mozart, Leopold – Szeszler Tibor: Bourrée
 • 10. Mozart, Wolfgang Amadeus – Székely Endre: Musette
 • 11. Sugár Rezső: Népdal
 • 12. Sugár Rezső: Moderato
 • 13. Sugár Rezső: Marcia
 • 14. Hidas Frigyes: Allegretto
 • 15. Hidas Frigyes: Moderato
 • 16. Szervánszky Endre: Bölcsődal
 • 17. Szervánszky Endre: Pastorale
 • 18. Szervánszky Endre: Duda
Bruttó ár: 1 500 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Szerkesztő Munia Zoltán oboa szaktanácsadó Lénárt Andorné
 • Jelen kötet válogatott etűdanyagát a zeneiskolák alapfokú osztályainak utolsó évfolyamain tanuló obooás növendékekenek ajánljuk, akik már elvégezték a Hinke Oboaiskolát, valamint Munia 33 etűdjét.
 • E hiánypótló kötet az Európa szerte használt etűdanyagokból 4+, 4b előjegyzésig, mind a követelmények, mind a terjedelem tekintetében is választékosan összeállított gyűjtemény.
 • Elvégzésével meghatároz szintű manuális, technikai, zenei fejlődés és állóképesség érhető es, mely kellően megalapozottá teszi a továbbképző osztályok követelményinek, anyagának (Kerényi, Schitt, Luft etüdök) sikeres teljesítését. (a közreadók)
Bruttó ár: 1 600 Ft
 • Ave Maria
 • Sospiri
 • Consolation V
 • Die Zelle in Nonnenwerth
Bruttó ár: 1 890 Ft
 • Válogatta és közreadja Pongrácz Péter
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • 'Joseph Sellner (1787-1843) korának neves oboaművésze volt” 1825-ben Theoretisch-Praktische Oboen-Schule címmel háromkötetes oboaiskolát adott közre. Habár maga a hangszer azóta sokat változott, fejlődött, Sellner művének jelentős része ma is hasznosnak bizonyul. Etűdjei, különösen kezdő fokon, az egyenletes technika és hangszín kialakításához nyújtanak nagy segítséget. Kötetünkből a már elavult kétszólamú gyakorlatokat és az akkori hangszerekre készült hangköztanulmányokat elhagytuk. Az eredeti sorrenddel szemben a növekvő előjegyzésszámú hangnemek szerint csoportosítottuk az etűdöket.' Pongrácz Péter.
Bruttó ár: 1 900 Ft
 • Gyakorlatok oboára a kezdet kezdetétől, a világ minden részéről származó gyermek- és népdalok felhasználásával.
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Az ABC-sorozatnak ez a kötete az oboatanítás sajátos igényeinél fogva, a többinél kevésbé elemi szinttől vezeti tovább a kezdő oboistát. Ennek megfelelően magasabb szintig is jut el a többi hangszeres ABC-nél. A szerzők gazdag gyakorlat- és népdalanyagon kívül hangszertörténeti áttekintéssel, skálagyakorlatokkal, a zenei fogalmak kislexikonával tették sokoldalúan hasznosíthatóvá a kiadványt. A szöveges instrukciók három nyelven, németül, angolul és magyarul is olvashatók
Bruttó ár: 2 400 Ft
 • Közreadta Szeszler Tibor
 • Tartalomjegyzék
 • 1. Agostini, P. S.: Canzonetta
 • 2. Bach, Johann Sebastian: Gavotte
 • 3. Couperin, François: Gavotte
 • 4. Debussy, Claude: Prelude No. 6
 • 5. Gervaise, Claude: Branle de champagne
 • 6. Haydn, Joseph: Allemande
 • 7. Haydn, Joseph: Menuett
 • 8. Händel, Georg Friedrich: Aria
 • 9. Händel, Georg Friedrich: Menuett
 • 10. Händel, Georg Friedrich: Sonatina
 • 11. Huszár Lajos: Két darab
 • 12. Mező Imre: Allegretto
 • 13. Mező Imre: Tema con variazioni
 • 14. Mozart, Wolfgang Amadeus: Menuett (C)
 • 15. Mozart, Wolfgang Amadeus: Menuett (F)
 • 16. Pachelbel, Johann: Courante
 • 17. Pepusch, Johann Christoph: Dal
 • 18. Pergolesi, Giovanni Battista: Siciliano
 • 19. Schumann, Robert: Wiegenliedchen
 • 20. Székely Endre: Bolgár népdal
 • 21. Székely Endre: Két orosz népdal
 • 22. Szervánszky Endre: Magyar népdal
 • 23. Szervánszky Endre: Magyar népdal
 • 24. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Olasz dal
Bruttó ár: 2 400 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Gyakorlatok, etűdök, darabok gyűjteménye a zeneiskolák alapfokú osztályai számára.
Bruttó ár: 2 400 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Gyakorlatok, etűdök, darabok gyűjteménye a zeneiskolák alapfokú osztályai számára
 • 136 oldal
Bruttó ár: 2 700 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
Bruttó ár: 2 700 Ft
Bruttó ár: 3 450 Ft
Bruttó ár: 4 830 Ft
 • - J.S. Bach: Air (Orchestral Suite No. 3 D major BWV 1068)
 • - J.S. Bach: Jesu, Joy of Man's Desiring (Chorale from the Cantata BWV 147) - G.F. Handel: Largo (Xerxes) - W.A. Mozart: Ave verum KV 618 - F. Schubert: Ave Maria, op. 52/6 - F. Mendelssohn: Wedding March, op. 61/9 (A Midsummer Night's Dream)
 • - R. Schumann: Reveries op. 15/7
 • - R. Wagner: Treulich geführt (Bridal Chorus from Lohengrin)
 • - A. Rubinstein: Melody, op. 3/1
 • - G. Fauré: Apres un reve
 • - G. Fauré: Pavane, op. 50
 • - Z. Fibich: Poeme, op. 39
 • - F. Tárrega: Recuerdos de la Alhambra
 • - E. MacDowell: To a wild rose, op.51/1
 • - E. Elgar: Pomp and Circumstance-Military March No. 1
 • - E. Satie: Gymnopédie No. 1
 • - C. Debussy: Golliwogg's Cakewalk - F. Kreisler: Love's Joy-Love's Sorrow (Old Viennese Dance Tunes) - K. Noack: Flibbertigibbets - E. Pütz: Blue Waltz
Bruttó ár: 6 410 Ft