Bruttó ár: 620 Ft
Bruttó ár: 1 370 Ft
 • Op. 151, No. 1
 • Közreadta Varasdy Frigyes, Orbán György
 • Letét: Trombita és zongora
 • Korszak: Klasszikus
 • Terjedelem: 10 oldal
 • An ABRSM syllabus title, 2010-17, Grade 5-6.
Bruttó ár: 1 400 Ft
 • Készült a Művelődési Minisztérium megbízásából az 1984. évi Nemzetközi Trombitaversenyre..
Bruttó ár: 1 500 Ft
 • 1.
 • Fasang Árpád: Enharmóniák I
 • no. 1
 • 2.
 • Fasang Árpád: Enharmóniák II
 • no. 2
 • 3.
 • Fasang Árpád: Burleszk
 • 4.
 • Huzella Elek: Ion dallam
 • 5.
 • Huzella Elek: Lyd-Mixolyd
 • 6.
 • Tornyos György: Scherzo
 • 7.
 • Tornyos György: Három sárpilisi népdal
 • 8.
 • Tornyos György: Egészhangú hangsorban
 • 9.
 • Tornyos György: Változatok
 • 10.
 • Tornyos György: Szonatina
Bruttó ár: 1 600 Ft
 • A darab trombita szóló változata zongora kísérettel.
Bruttó ár: 1 900 Ft
 • Trombita kotta zongorakísérettel, Howard Blake szerzeménye:
 • Music-Box Dance
 • Walking in the Air
 • Dance of the Snowmen
Bruttó ár: 1 980 Ft
 • Zempléni László, az EMB-nél megjelent számos pedagógiai kötet szerzője-átdolgozója ezúttal európai népdalok ifjúsági fúvószenekari feldolgozásával jelentkezik. A kötetben szereplő dallamok: “Laß’ doch meine jugend” (német), “My native land” (ír), “Ah mon beau chateau” (francia), “Kom, skal i klippe (norvég), Moj llokumja me shequer” (albán), “Ma come balli bella bimba” (olasz), “Az oláhok, az oláhok” (magyar). A darabok előadhatók egybefüggő sorozatként vagy külön-külön is, továbbá a karnagyok 2-3-4 tételes, rövid csokrokat is összeállíthatnak belőlük.
 • Tartalomjegyzék
 • 1. Németország (Lass doch meine Jugend...)
 • 2. Írország (My native land...)
 • 3. Franciaország (Ah mon beau chateau...)
 • 4. Norvégia (Kom, skal i klippe...)
 • 5. Albánia (Moj Ilokumja me shequer...)
 • 6. Olaszország (Ma come balli bella bimba...)
 • 7. Magyarország (Az oláhok, az oláhok...)
Bruttó ár: 2 000 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • "Trombitaiskolánk első füzete a zeneiskola előkészítő és 1. osztályának tananyagát foglalja magába. Két részre tagozódik; az elsőben a tanuló a tantervben előírt hangterjedelmet, a másodikban az előírt skálákat és ritmusképleteket folyamatosan sajátítja el. Nagy súlyt kívánunk fektetni a zenei képzésre, ezért a kimondottan funkcionális jellegű gyakorlatokon kívűl gyermekdalokat, népdalokat és műzenei anyagot használunk fel csupán, lehetőség szerint olyan dallamokat, melyeket a növendék már előzőleg, iskolai tanulmányai folyamán megismert." (A szerzők)
Bruttó ár: 2 400 Ft
 • Trombitaiskolánk második füzete szervesen kapcsolódik az első füzethez. Három részre tagozódik: a) mindennapi tanulmányok, b) gyakorlatok az eddig tanult hangnemekben, c) az új tananyag..
Bruttó ár: 2 400 Ft
 • partitúra és szólamok
 • Pedagógiai előadási darabok
 • Papp Lajos 1935-ben született Debrecenben. 1960-ban szerzett zeneszerzői diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. 1960-tól 1971-ig Budapesten tanított, 1971-73-ig a bázeli Konzervatórium ösztöndíjasa volt. Azóta Németországban, Oldenburgban tanít zongorát és zeneszerzést. Számos kompozíciója jelent meg az EMB-nél, többek között a kétkötetes Zongora-ABC, és az öt trombita-trió kiadását megelőző Vidám furulyások. Az elsődlegesen pedagógiai céllal, a zeneiskolai kamarazenélés repertoárjának bővítésére komponált művek egyúttal kiváló, hatásos koncertdarabok is. Nem alkotnak egybefüggő ciklust, tetszés szerinti válogatásban két, három, vagy akár egyetlen egy trió is előadható. .
Bruttó ár: 2 600 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Trombitaiskolánk harmadik füzete - amely a harmadik zeneiskolai osztály tananyagát tartalmazza - szervesen kapcsolódik az első két füzethez. Három részre tagolódik: a) mindennapi gyakorlatok, b) művekből vett szemelvények, c) skálák..
Bruttó ár: 2 900 Ft
Bruttó ár: 2 950 Ft