• http://www.kotta.info/hu/product/50258/NAGY-MESTEREK-SLAGEREI
Bruttó ár: 250 Ft
  • Új sorozatunkban a 16-19. század billentyűs zenéjében kalauzoljuk el a zongorázni, valamint a csembalón és más régi billentyűs hangszereken játszani tanulókat. Valamennyi kötet egy-egy nemzet vagy régió ismert és kevésbé ismert zeneszerzőinek darabjait tartalmazza. Célunk a billentyűs játékosok repertoárjának és stílusismeretének bővítése, szép darabok, jellemző műfajok bemutatása - eredeti források alapján. Közreadásunk megtartja a szerzői kéziratok, illetve a korabeli kiadások előadási jeleit. Minden kötet tartalmazza az alábbiakat:
  • - javaslatok a stílushű előadásmódra mind a mai zongorán, mind a korabeli hangszereken játszóknak
  • - néhány tétel vagy tételrészlet javasolt kidolgozása
  • - kihajtható díszítésjegyzék és a zeneszerzők saját díszítéstáblázatai
  • - a zeneszerzők életrajza és a művek forrásai
  • - az idegen nyelvű előadói utasítások fordítása.
  • A francia billentyűs muzsikát időrendben bemutató két kötet a 16. század elejétől a 18. század végéig csaknem félszáz tetszetős, aránylag könnyen játszható művet - prélude-öket, tánctételeket, szviteket, rondeau-kat és karakterdarabokat - tartalmaz.
Bruttó ár: 3 600 Ft
  • Hiánypótló kötet az abszolút kezdő, vagy szerényebb billentyűs hangszertudással rendelkező, ám gyors sikerélményre vágyó zenekedvelőknek. A kotta bevezetője azokat a legalapvetőbb zenei ismereteket tartalmazza, melyek a kottaolvasáshoz feltétlenül szükségesek. A hangszer melletti helyes ülést és kéztartást bemutató fotók, valamint ujjgyakorlatok segítenek a hangszertechnika alapjainak elsajátításában. A kiadvány gerincét jól ismert, ún. "traditional" dalok (Old McDonald, Jingle Bells, My Bonnie Lies Over the Ocean, Oh, Susanna stb.) alkotják; a kotta bal oldalán az eredeti, szöveges változat, jobb oldalán az akkordkíséretes keyboard-feldolgozás olvasható. A mellékelt CD-n ugyanezek a dalok hallhatók (a kottával azonos sorrendben). a KORG i3 típusú keyboard hangzási lehetőségeinek kihasználásával, a szerző előadásában. A kotta a tanár nélküli hangszertanuláshoz is jól használható..
Bruttó ár: 3 800 Ft