• gordonkára vagy mélyhegedűre és gitárra
 • Szerkesztette Tokos Zoltán, Kedves Tamás, Décsi Zsuzsanna
Bruttó ár: 250 Ft
Bruttó ár: 400 Ft
 • Közreadta Pejtsik Árpád
 • gordonka-zongora kotta
 • A Moments Musicaux sorozat kis remekműveket és átiratokat kínál a csellisták repertoárjának kialakításához. A kiadó célja volt, hogy e népszerű darabokat - Pejtsik Árpád gondos közreadásával - színvonalas kiadványban és kedvező áron adhassa minden érdeklődő kezébe. A kiadványsorozat valamennyi darabja külön szólóhangszeres és zongora szólamot is tartalmaz.
Bruttó ár: 950 Ft
 • goronkára az első fekvésben
 • Op. 70
 • Közreadta Pejtsik Árpád
 • Magyar-német-angol nyelvű kiadvány
Bruttó ár: 1 400 Ft
 • Közreadta Wilheim András
 • Gordonka kotta zongorakísérettel
 • Első kiadás
 • A Romance lyrique Kodály egyik legkorábbi fennmaradt kompozíciója, a tanulóévek jellegzetes, a komponista akkori ideáljait és zenei ismereteit jól tükröző termése. A budapesti Kodály Archívumban őrzött eredeti kézirat datálása 1898. VIII. 8., ezen az egyedüli ismert forráson alapszik ez a kiadás..
Bruttó ár: 1 400 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány
Bruttó ár: 1 500 Ft
 • 1-34
 • Közreadta Pejtsik Árpád
 • Válogatta Klingenberg, Johannes
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • Dotzauer képzett muzsikus volt, operát, szimfóniákat, nyitányokat, misét, versenyműveket és kamarazenét komponált. Életművéből elsősorban nagy mennyiségű pedagógiai munkája bizonyult maradandónak. Már a XIX. század végén felmerült a gondolat, hogy a hatalmas pedagógiai életműből a kor igényének megfelelő válogatás jelenjék meg. Több ilyen jellegű kiadvány közül a mai napig az egyik legsikeresebb Johannes Klingenberg munkája
Bruttó ár: 1 700 Ft
 • II. gordonka ad libitum
 • Op. 35
 • Szerkesztette Pejtsik Árpád
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány
 • Magyar-angol-német nyelvű kiadvány
Bruttó ár: 1 700 Ft
 • (violoncelle II ad libitum)
 • Op. 57
 • Közreadta Pejtsik Árpád
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
Bruttó ár: 1 700 Ft
 • Az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány.
 • An ABRSM syllabus title.
 • 1. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Régi francia dal
 • 2. Witthauer, Johann Georg: Andante
 • 3. Weber, Carl Maria von: Keringő
 • 4. Baklanowa, Natalja: Allegretto grazioso
 • 5. Corelli, Arcangelo: Largo affettuoso
 • 6. Sugár Rezső: Dal és tánc
 • 7. Szokolay Sándor: Kis szvit
 • 8. Kabalevsky, Dmitry: Éjjel a folyón
 • 9. Mozart, Wolfgang Amadeus: Német tánc
 • 10. Telemann, Georg Philipp: Gavotte
 • 11. Tartini, Giuseppe: Sarabande
 • 12. Hasse, Johann Adolf: Két tánc
 • 13. Sugár Rezső: Téma variációkkal (részlet)
Bruttó ár: 1 700 Ft
 • A Magyar Rondót Kodály 1917 decemberében komponálta a Móricz Zsigmond Pacsirtaszó című színművéhez írt kísérőzene anyagaiból. A műben négy új stílusú magyar népdalt és egy hangszeres táncdallamot foglalt rondóformába. Kodály két, némileg eltérő változatban készítette el a darabot: két klarinétból, két fagottból és vonóskarból álló kiszenekarra, valamint gordonkára és zongorára. A kiszenekari változat ősbemutatója 1918. január 12-én volt Bécsben, az Osztrák-Magyar Monarchia hadügyminisztériuma által rendezett "Történelmi hangverseny" keretében, a csellóváltozatot Zsámboky Miklós és Herz Ottó mutatta be a budapesti Zeneakadémián, 1927. november 4-én.
 • Nyomtatásban egyik változat sem jelent meg a szerző életében. A kiszenekari verziót Farkas Ferenc és Máriássy István adta közre 1976-ban (zenekari kölcsönanyagként kiadónk forgalmazza a K-1 számon), a csellóváltozat e kiadványban jelenik meg először. Kiadásunk alapjául a szerző autográf kézirata (Kodály Archívum, Budapest, Ms. mus. 609/b) szolgált, de figyelembe vettük a mű Csuka Béla által készített kézírásos másolatát is (Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára, Ms. mus. 4155/a). A közreadó hozzátételeit - az ujjazatok és a vonások kivételével - szögletes zárójelbe tettük.
Bruttó ár: 1 700 Ft
 • Kortárs zenemű
 • 12 oldal
 • A 2004-ben brácsára komponált Szólószonáta csellóra készített átirata. Mint Vajda János más műveiben is, a szólószonáta arányos szerkezetében és bőséges dallami invenciójában erősen jelen vannak a klasszikus minták, de jellegzetesen posztmodern megfogalmazásban. A három tétel három különböző karaktert képvisel: a főtéma táncos ritmikája az utolsó tételben lendületes tokkátává alakul, a preklasszikus figurációkban is bővelkedő középső tétel pedig a 18. század éneklő, fantáziaszerű lassúit idézi. A két szélső tétel ugyanarra a témára készült, s a lassúban is megjelennek e zenei gondolat jellegzetes hangköz fordulatai.
 • A művet 2006-ben mutatta be Kántor Balázs
Bruttó ár: 1 800 Ft
 • Átdolgozta Pejtsik Árpád, Vigh Lajos
 • Gordonka és zongora
 • Pedagógiai előadási darabok
 • 48 oldal
 • A kiadvány forrása ifjabb John Walsh 1745-ös, Londonban megjelent nyomtatványa, amely hat négytételes darabot tartalmaz. A művek eredetileg hegedűre, gordonkára, billentyűs hangszerre és az annak basszusát erősítő második gordonkára készültek, de a hegedű szerepe nem jelentős, ezért azok joggal tekinthetők gordonkadaraboknak. A kötet átdolgozója a hat műből az erre legalkalmasabb hármat adja közre gordonkaversenyként; a zongora szólama a hegedű-közjátékokat és a continuót egyaránt tartalmazza. A gordonkaszólamban magasabb fekvések is előfordulnak, de nem feltétlenül igénylik a hüvelykujj használatát; eljátszásukhoz 4-5 év igényes hangszertanulás elegendő.
Bruttó ár: 1 900 Ft
 • A Kamarazene gordonkákra négyszólamú darabokat tartalmazó 8. kötete Haydn Kaiser-kvartettjéből a lassú tétel témája (az osztrák császárhimnusz dallama) és a téma két variációja indítja. Csajkovszkij Ortodox korálja, Ljadov eredetileg is négy gordonkán megszólaló Orosz népdala és Dvořák Walzere képviseli a szláv zenét. Az utóbbi technikailag is igényes feladat. A befejező darab a 19. századi gordonkaművész és komponista, Georg Goltermann Szerenádja.
 • Tartalomjegyzék
 • 1.Haydn, Joseph: Aus dem Kaiser-Quartett
 • 2.Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Orthodox chorale
 • 3.Liadov, Anatoly: Russian song
 • 4.Dvořák, Antonín: Walzer
 • 5.Goltermann, Georg: Serenade
Bruttó ár: 1 900 Ft
Bruttó ár: 1 950 Ft
Bruttó ár: 2 020 Ft
Bruttó ár: 2 100 Ft
Bruttó ár: 2 100 Ft
 • Kamarazene 4 gordonkára
 • partitúra és szólamok
 • Közreadta Pejtsik Árpád
 • A sorozat 10. kötete Haydn, Mozart, Beethoven, Dvořák és Schubert műveit tartalmazza, csellókvartettre hangszerelve. Beethoven Largo appassionatója és Dvořák Szláv tánca fejlettebb hangszeres tudást kíván. A Haydn-mű, Menuetto alla Zingarese, továbbá Mozart két korálja (Zwei deutsche Kirchenlieder), és Schubert Der Tod und das Mädchen négygordonkás változata könnyebben játszható. Az első és helyenként a második szólam megkívánja a magasabb fekvések ismeretét, de ezekkel egyenrangúak a mélyebb szólamok is, melyek nem pusztán kísérik a dallamot.
 • Tartalomjegyzék
 • 1. Haydn, Joseph: Menuetto alla Zingarese
 • 2. Mozart, Wolfgang Amadeus: Zwei deutsche Kirchenlieder
 • 3. Beethoven, Ludwig van – Böckmann, Ferdinand, Pejtsik Árpád: Largo appassionato
 • 4. Dvořák, Antonín: Slavonic Dance
 • 5. Schubert, Franz: Der Tod und das Mädchen
Bruttó ár: 2 200 Ft