• Bálint Sándor szegedi gyűjtése
 • karpartitúra
 • Szövegíró: Dienes Valéria Dr.
 • Kórus - Vegyeskar a cappella
 • Hangszerelés:SATB
 • Nehézségi fok:3
 • Időtartam: 2 min.
 • Terjedelem:2 oldal
 • MINIMUM RENDELÉS: 20 db
Bruttó ár: 100 Ft
 • karpartitúra
 • Kórus - Vegyeskar a cappella
 • Hangszerelés:SATB
 • Nehézségi fok:2
 • Időtartam: 1 min.
 • Terjedelem:2 oldal
 • MINIMUM RENDELHETŐ: 20 db
Bruttó ár: 100 Ft
 • karpartitúra
 • Kórus - Gyermekkar a cappella
 • Hangszerelés:I,II
 • Nehézségi fok: 2
 • 4 oldal
 • A Koncz-Kódex (1771) dallamára, Lukin László szövegével (1962)
Bruttó ár: 150 Ft
 • Peregi népének után Volly István gyűjtéséből
 • kórus lapkotta
 • Letét:Kórus - Gyermekkar és kíséret
 • Hangszerelés:SA, Fl.picc
 • Nehézségi fok:2
 • Időtartam: 3 min.
 • Terjedelem:4 oldal
Bruttó ár: 200 Ft
 • Kamarazene hag hangszerre és zongorára
Bruttó ár: 250 Ft
 • karpartitúra
 • Feldolgozta Kósa Gábor
 • Kórus - Egyneműkar a cappella
 • Hangszerelés:SSAA/SMA/SoloS, SSAA
 • Nehézségi fok:2
 • Terjedelem:10 oldal
 • Tartalomjegyzék
 • 1.Mennyből az angyal
 • 2.Ó, gyönyörűszép
 • 3.Pásztorok, pásztorok
 • 4.Kirje, kirje kisdedecske
 • 5.Kiskarácsony
 • 6.Midőn a szűz
 • 7.Dícsőség
Bruttó ár: 250 Ft
 • Adventi ének egy XVIII. századi misekönyvből
 • kórus lapkotta
 • Fordította Szedő Dénes
 • Kórus - Vegyeskar a cappella
 • Hangszerelés:SAB
 • Magyar, latin nyelvű
 • Nehézségi fok:3
 • Időtartam: 3 min.
 • Terjedelem:6 oldal
 • A 2010-es debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny kötelező darabja.
Bruttó ár: 250 Ft
 • karpartitúra
 • Letét:Kórus - Vegyeskar a cappella
 • Hangszerelés:SATB
 • Nehézségi fok:2
 • Időtartam: 3.5 min.
 • Terjedelem:12 oldal
Bruttó ár: 300 Ft
 • karpartitúra
 • Kórus - Egyneműkar a cappella
 • Hangszerelés:SMA
 • Nehézségi fok:4
 • Időtartam: 2 min.
 • Terjedelem:24 oldal
 • Tartalomjegyzék
 • 1.AD TE LEVAVI
 • 2.POPULUS SION
 • 3.GAUDETE IN DOMINO
 • 4.RORATE CAELI
 • RENDELÉSI MINIMUM: 20 db
Bruttó ár: 350 Ft
 • gyermekkarra és zongorára
 • kórus lapkotta
 • Hangszerelés:SMA, pf/SA, pf
 • Nyelv:eredeti nyelv
 • Terjedelem:16 oldal
 • A Négy karácsonyi ének c. kórusciklust Csengery Dániel (1974) Thész Gabriellának és a Magyar Rádió Gyermekkarának ajánlotta. A gyermekkarra és zongorára írt négy darab: 1. Kirje, kirje... (magyar népdal), 2. O santissima (szicíliai népdal), 3. Stille Nacht (Joseph Mohr és Franz Xaver Gruber azonos c. műve nyomán), 4. Personent hodie... (karácsonyi dal a 14. századból) 2003-ban keletkezett. A kórusok szövege magyar, olasz, német és latin.
 • Tartalomjegyzék
 • 1.Kirje kirje... - magyar népdal
 • 2.O Santissima - szicíliai népdal
 • 3.Gruber, Franz Xaver – Mohr, Joseph: Stille Nacht
 • 4.Personent hodie... - karácsonyi dal a 14. századból
Bruttó ár: 400 Ft
 • Karpartitúra, latin szöveggel.
 • Közreadta Malina János
 • Kórus - Vegyeskar a cappella
 • Hangszerelés:SATB
 • Sorozat:Sacred Choral Works
 • Kiadványunk Bárdos Lajosnak a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó, latin nyelvű vegyeskarait tartalmazza. A kottaszöveget az Editio Musica Budapest Bárdos Lajos: Musica Sacra című sorozatának I/1. kötetéből, változatlan formában vettük át. A cím alatt, jobb oldalon az alapdallam eredetére vagy szerzőjére vonatkozó utalást találja a kotta használója. A különböző egyházi énekgyűjteményeket itt rövidített alakban tüntettük föl; a címek és egyéb bibliográfiai adatok a forrásjegyzékben találhatók. Ha a szöveg szerzője ismert, vagy a szöveg a dallamétól különböző forrásból származik, akkor ez az adat a dallam forrása alá kerül; a fordító nevét zárójelben adtuk meg.
 • Tartalomjegyzék
 • 1.Adorna thalamum (Ékítsd fel templomod)
 • 2.O gloriosa virginum
 • 3.O Jesule
 • 4.Sancta parens
Bruttó ár: 400 Ft
 • Karácsonyi énekek női karra
 • Karpartitúra
 • Kórus - Egyneműkar a cappella
 • Hangszerelés:SMA/Solo, SMA/SMA, Trg
 • 20 oldal
 • Tartalomjegyzék:
 • 1.Ó, gyönyörűszép, titokzatos éj!
 • 2.Kirie elejszon!
 • 3.Kirje, kirje, kisdedecske
 • 4.Dicsőség mennyben az Istennek
 • 5.Mennyből az angyal
 • 6.Csordapásztorok
 • 7.Pásztorok, pásztorok
 • 8.A kis Jézus megszületett
 • 9.Karácsony van ma
 • 10.Kiskarácsony, nagykarácsony
Bruttó ár: 500 Ft
 • karpartitúra
 • Kórus - Egyneműkar a cappella
 • Hangszerelés:SSAA/Soli, SMA
 • Nyelv:latin
 • Nehézségi fok:3
 • Terjedelem:20 oldal
 • Tartalomjegyzék:
 • 1.O magnum mysterium
 • 2.Hodie Christus natus est
Bruttó ár: 800 Ft
 • Kórus - Vegyeskar és kíséret
Bruttó ár: 950 Ft
 • karpartitúra
 • Szövegíró: Nagy László
 • Kórus - Egyneműkar a cappella
 • Hangszerelés:SMA
 • 36 oldal
 • Tartalomjegyzék
 • 1.Karácsony, fekete glória
 • 2.Várom a havat
 • 3.Félelem
 • 4.A jövő vacogása
 • 5.Egyedül
 • 6.Kitűnik származásom
 • 7.Álomi beszédem
Bruttó ár: 1 000 Ft
 • karpartitúra
 • Egyneműkar vagy vegyeskar zongorakísérettel
Bruttó ár: 1 040 Ft
 • karpartitúra
 • Kórus - Egyneműkar vagy vegyeskar zongora kísérettel
Bruttó ár: 1 040 Ft
 • Kotta két szoprán énekhangra, zongorakísérettel
Bruttó ár: 1 180 Ft
 • Magyar karácsonyi énekek zongorára, kezdőknek
 • 28 - többségében jól ismert - régi egyházi ének feldolgozása. A szerző a magyar szövegű énekszólamokhoz egyszerű harmóniajelzésekkel ellátott kísérőszólamokat fűzött, így a dalok 2-3 dallamhangszeren vagy énekelve zongorakísérettel is előadhatók.
 • Tartalomjegyzék
 • 1. A kis Jézus
 • 2. Ó, gyönyörűszép
 • 3. Midőn a Szűz
 • 4. Volly István: Az Istennek szent angyala
 • 5. Hallod, öreg
 • 6. Mennyből az angyal
 • 7. Kiskarácsony
 • 8. Nagykarácsony
 • 9. Hallod, ember
 • 10. Krisztus Jézus született
 • 11. Karácsonynak éjszakáján
 • 12. Világmegváltó
 • 13. Volly István: Pásztorok, keljünk fel
 • 14. Szép karácsony ünnepén
 • 15. Volly István: A kis Jézus megszületett
 • 16. Domokos Pál Péter: Szép violácska
 • 17. Volly István: Karácsony van ma
 • 18. Pásztorok, pásztorok
 • 19. Dicsőség
 • 20. Születésén Istennek
 • 21. Volly István: Feljött immár
 • 22. Volly István: Fel nagy örömre
 • 23. Csordapásztorok
 • 24. Csordapásztorok
 • 25. Domokos Pál Péter: Megszületett
 • 26. Megszületett
 • 27. Domokos Pál Péter: Alugy ó magzatom
 • 28. Új esztendő
Bruttó ár: 1 200 Ft
 • Ez a válogatás az európai karácsonyi hagyomány századokon át fennmaradt, ma is élő dalaiból dolgoz fel néhányat magyar szövegváltozattal.
 • Az első részben az advent és a svéd Lucia-ünnep dallamai jelennek meg. Ezután a karácsonyi történet bemutatása következik a különböző népek dalainak (francia, lengyel, német, angol, svéd) zenei, érzelmi tolmácsolásában. A füzetet a családi ünnep dallamai zárják.
 • A kórusművek nehézségi foka változatos, a legkönnyebb feldolgozások alkalmat adnak a kicsinyek első karácsonyi fellépéséhez, a nagyobb hangterjedelmet igénylő művek pedig a magasabb technikai tudású énekeseknek jelentenek örömöt.
 • ..
Bruttó ár: 1 500 Ft
 • A legnépszerűbb magyar illetve külföldi karácsonyi énekek (népdalok, katolikus és protestáns egyházi énekek, világi dalok) könnyen énekelhető kétszólamú feldolgozásai iskolai énekkarok, amatőr kórusok számára. Előadhatók zongorakísérettel vagy anélkül, s a kórust két dallamhangszer is helyettesítheti. A dalokat Karai József dolgozta fel.
 • Tartalomjegyzék
 • 1.Karai József: Angyali üdvözlet ( Népi dallam és szöveg Kiskanizsáról Mathia K. gyűjtése)
 • 2.Karai József: Csillagoknak Teremtője (Erdélyi népi dallam, szövege latin ádventi himnusz alapján)
 • 3.Karai József: Vár minket most egy tiszta szó (Ádventi ének a Cantus Catholici-ből (1651), szövege Sík Sándor alapján)
 • 4.Karai József: Vasi betlehemes (Békefi Antal gyűjtése)
 • 5.Karai József: Csordapásztorok (Kisdi: Cantus Catholici (1651))
 • 6.Karai József: Mennyből az angyal (Szentmihályi: Énekeskönyv (1798), Gimesi gyűjtemény (1844))
 • 7.Karai József: Dicsőség mennyben az Istennek (Zsasskovszky: Katolikus Egyházi Énektár (1855) Simon Jukundián szövegével)
 • 8.Karai József: Ó gyögyörűszép, titokzatos éj (Gimesi gyűjtemény (1844), Cz. Lovich Ilona szövegével 9.Karai József: Kirje, kirje kisdedecske (Bálint Sándor gyűjtése (Szeged, 1931)) 10.Karai József: Kiskarácsony, nagykarácsony (Kodály Zoltán gyűjtése (Palotás, Nógrád m.)) 11.Karai József: Krisztus Urunknak áldott születésén (Maróthi György énekeskönyvéből (Debrecen, 1794) Pécselyi Király Imre szövegével (18 12.Karai József: A kis Jézus megszületett (Volly István gyűjtéséből (Pereg)) 13.Karai József: A szép szűz Mária (Bozóki Mihály énekeskönyvéből (1797)) 14.Karai József: Fel nagy örömre (Gárdonyi Géza verse és dallama (Karád, 1882)) 15.Karai József: Az angyal énekel - In dulci jubilo (Régi karácsonyi ének Sík Sándor szövegével) 16.Karai József: Csendes éj - Stille Nacht (Joseph Mohr szövege: Franz Xaver Gruber dallama,Dr. Székely Istvánné magyar szövegével 17.Karai József: A madarak éneke (Katalán karácsonyi ének, Nádas Katalin fordítása) 18.Karai József: Ó jöjj, Üdvözítő - The Truth from above (Angol karácsonyi ének Tárkányi Béla ádventi szövegével) 19.Karai József: Ó jöjjetek hívek - Adeste fideles (Victor János szövege, Hozsánna (1908), Csomasz Tóth Kálmán igazításával
Bruttó ár: 1 500 Ft
 • Átírta és közreadja Winter, Robert & Arch, Gwyn
 • Kórus - Egyneműkar és kíséret
 • Tartalomjegyzék:
 • Merry Christmas, everybody
 • Do you hear what I hear?
 • The Virgin Mary had a baby boy
Bruttó ár: 1 540 Ft
 • Kórus - Egyneműkar és zongora kíséret
 • Tartalomjegyzék:
 • Have Yourself A Merry Little Christmas
 • Jingle Bells
 • Another Christmas
Bruttó ár: 1 540 Ft